de Academie


Nieuwsbrief.
Hier kan je je aanmelden voor de VanTol & Breet-Academie Nieuwsbrief. Onze Nieuwsbrief wordt niet meer dan 1x per maand verzonden. Geen gegevens worden met anderen gedeeld.
 

De VanTol & Breet-Academie.

Goudsmid worden vereist doorzettingsvermogen, discipline, toewijding en energie. Bovendien moet je goede leermeesters op je weg naar succes tegenkomen of opzoeken. Ervaren goudsmeden die bereid zijn hun ervaringen en opgedane kennis te delen. Veel kan je leren uit boeken, van internet en van workshops. Wat je niet leert is leven en werken als professioneel goudsmid. Dat leer je alleen maar in de praktijk en door samen te werken met meestergoudsmeden in omstandigheden die je naar een goede toekomst als professioneel goudsmid kunnen leiden. VanTol & Breet – Academie is opgezet met die gedachte.

Veel praktijk dus. Je leert al je basistechnieken te verbeteren en je handelingen aan de werkbank efficiënter te maken. Vakmanschap is de optelsom van repeterende bewegingen. Dat betekent veel aan de werkbank zitten. Bij de VanTol & Breet – Academie zit je een hele dag aan je werkbank en je maakt opdrachten of maakt je eigen ontwerpen onder begeleiding. Je techniek wordt verbeterd en er wordt uitgelegd hoe je vooruitgang kan bereiken. Dat betekent ook dat je thuis moet kunnen werken, of misschien ergens anders een werkbank beschikbaar hebt, naast die ene dag in de week bij de Academie.

Beverley Breet tekenles met Matt, stagiair uit Guernsey. Op verzoek van the Guernsey Apprentice Board.

 VanTol & Breet is altijd betrokken geweest bij het opleiden en het   begeleiden van stagiaires en leerlingen. Deze begeleiding is een   structureel onderdeel van ons bedrijf en komt voort uit   betrokkenheid met het ambacht en een oprechte interesse met de   volgende generaties van goudsmeden.

De oprichting van de VanTol & Breet – Academie in 2015 is het logische gevolg van deze jarenlange betrokkenheid.

René van Tol en Beverley Breet zijn beide Fellows of the Institute of Professional Goldsmiths in Londen en René is initiatiefnemer en één van de oprichters van het Nederlands Gilde van Goudsmeden. Beiden hebben een uitgebreid netwerk van professionals en maken daar ook graag gebruik van.

In 2016 is René van Tol gekozen tot MBO-Praktijkopleider van het jaar. René vindt het meesterschap als doel na een MBO opleiding uitermate belangrijk als motivatie voor het doorleren van studenten en leerlingen. Het Nederlands Gilde van Goudsmeden heeft het Meesterschap ingesteld en is erg succesvol mee.

Werk  en opdrachten van studenten en stagiaires van VanTol & Breet – Academie.

Iedere goudsmid is schatplichtig aan zijn voorgangers. De goudsmeden hebben door de eeuwen heen hun verzamelde vakkennis en vakmanschap verzameld en doorgegeven aan hun opvolgers en houden een traditie en een ambacht in stand dat aantoonbaar duizenden jaren oud is en een belangrijke rol vervuld in de maatschappij.

De kerken, de musea en de huizen van de mensen liggen vol met het werk van goudsmeden. Klanten hechten vaak een enorme emotionele waarde aan het werk van een goudsmid. Professionele goudsmeden hebben daar waardering voor en zijn zich bewust van de belangrijkheid van hun werk. Dat is hun motivatie om een zo’n hoog mogelijk bereikbaar niveau van vakmanschap te bereiken.

Volgens Richard Sennett in zijn boek “the Craftsman” willen vakmensen hun werk zo goed mogelijk doen, vaak voor geen andere reden dan dat ze hun werk goed willen doen.

VanTol & Breet – Academie helpt je om daar een goed begin mee te maken, maar uiteindelijk is het aan jezelf hoe ver je komt. Wij zijn er van overtuigd dat een goede goudsmid met een goede opleiding en met inzet en toewijding een uitstekende toekomst heeft in het mooiste ambacht dat er is.

De professionele goudsmidsopleiding van de VanTol & Breet – Academie bestaat uit verschillende modules met deelcertificaat die ook onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Er zijn 3 kernmodules Professioneel Goudsmeden, Designer-Maker en Juwelenmontage. Studenten die deze 3 kernmodules hebben volbracht hebben recht op een Diploma van de VanTol & Breet-Academie. Gastdocenten uit binnen en buitenland, allemaal specialisten op hun gebied, worden regelmatig uitgenodigd voor een lezing of gastcollege. Eén of tweedaagse workshops door specialisten worden regelmatig georganiseerd. Zo is Stephen Goldsmith meesterpolijster uit Londen regelmatig in Den Bosch voor een 2-daagse polijstworkshop.

De modules zijn logisch in opbouw en leiden tot het goed beheersen van de traditionele technieken van het goudsmidsvak. De modules bij elkaar beslaan alle benodigde technieken en kennis van bedrijfskunde die nodig zijn om je onderweg te helpen en aan de gang te gaan als professioneel goudsmid.

De lessen beginnen om 10.00 uur en duren tot 16.00 uur tenzij anders vermeld. Lunch en andere pauzes worden onderling door de studenten geregeld. Er wordt van de studenten verwacht dat ze één of twee dagen het geleerde thuis oefenen en eventuele opdrachten afmaken. De opleidingen zijn exclusief studiemateriaal en het is handig om op zijn minst je eigen vijlen en vijlpen mee te nemen. Die ben je gewend.

Studenten zijn verplicht om voor inschrijving akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden met daarin de Leerovereenkomst en het Huishoudelijk Reglement van de Academie. Het Inschrijfformulier en de Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden. 

De VanTol & Breet – Academie heeft een klachtenprocedure ingesteld. Deze is uitsluitend beschikbaar voor de studenten van de Academie. Deze klachtenprocedure, het klachtenformulier zijn hier beschikbaar. Mocht een eventuele klacht niet opgelost kunnen worden, voor wat voor reden dan ook, dan is er een onafhankelijke commissie beschikbaar die een bindende uitspraak kan doen.

_____________________________________________________________________________________________________